Dogtown Stone Fish Reissue Deck - 10.125" x 30.325" - Yellow / Orange fade